Turistické cíle

Zajímavosti Směr Žulová

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny: zhruba 1,5 km severovýchodně od města Vidnavy. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je ochrana ohrožených a mokřadních rostlinných společenstev a na ně vázaných živočichů.

Odkaz zde

Národní přirodní památka Venušiny misky
zhruba 3 km jižně od obce Velká Kraš. Chráněné území zaujímá vrcholovou část Smolného vrchu (404 m n. m.) v Žulovské pahorkatině. (Na mapě modře.)

Důvodem ochrany je jedinečný geomorfologický výtvor s kulovitou odlučností žuly.

Národní přírodní památka Borový
Geologicky území náleží k žulovskému plutonu. Jedná se o jednu z nejpozoruhodnějších lokalit dokumentujících mezo- i mikrotvary zvětrávání žuly v Českém masivu. Nachází se 1 km severně od Žulové. (Na mapě červeně.)

Píšťala přírodní památka
Skalní útvar v lese okolí kóty 447 m n. m., jihozápadně od Černé Vody,1 km západně od zříceniny hradu Kaltenštejn.

Skalní útvar dokumetující zvětrávání terénních útvarů v žule. Drobné tvary (skalní mísy, sedadla, žlábky) patří k nejlépe vyvinutým a dochovaným v České republice. (Značeno zeleně.)

Boží hora (německy Gotthausberg, 525 m n. m.)
Nejvyšší vrchol v Žulovské pahorkatině nalézající se u obce Žulová. Mimo jiné se jedná o zajímavé geologické naleziště, hora je tvořena vyvřelými horninami pocházejícími z žulovského plutonu, které zde prorazily devonskými vápenci. Jde o zajímavé geologické naleziště srostlic minerálů například minerálu zvaného hesonit.

Skalka pod Kaní horou je přírodní památka poblíž obce Žulová. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je nejtypičtěji a nepravidelněji vyvinuté izolované žulové skály na území žulovského plutonu, na níž je možno studovat vliv puklinatosti žuly. (Značeno žlutě.)

Osada Starost: zatopený žulový lom. Dojdete k němu z Vápenné cestičkou kolem řeky Vidnávky.

Hadí vrch: skalnatá oblast s vyhlídkou

Další info zde

Kontakt

Kurková Jitka
tel.: 721 388 329
e-mail: kurek.jitka@seznam.cz
více